Regulament concurs Facebook – VR Cinema

Regulament concurs Facebook – VR Cinema

VR Cinema sarbatoreste alaturi de Veranda Mall un an de la deschidere!

 

Lasă pe pagina de Facebook VR Cinema un comentariu cu numele unui prieten cu care vrei să vii și ce pachet VR din oferta VR Cinema ţi se pare cel mai interesant și poți câștiga o invitație dublă gratuită pentru tine si prietenul tau!

Vor fi oferite 12 invitații duble, pentru fiecare dintre cele 12 luni pline de experiențe alături de voi. Castigatorii se vor anunta in data de 28 octombrie 2017 pana in ora 12 p.m. (ora pranzului).

Detalii despre concurs, regulament, modalitatea de inscriere, cat si despre premiile pe care ERBA Consulting and Distribution, operatorul VR Cinema, le ofera se gasesc pe pagina Facebook ERBA Consulting and Distribution SRL https://www.facebook.com/theVrCinemaRO/?hc_ref=ARSmnj-DiHyUDcSHIB5nepVdM-sYb1mPz9lCIxEH-LjL4CXwcj70Hw4OeakxZdnrhLc&fref=nf  si pe www.erba.ro.

Regulament:

  1. ORGANIZATOR:

Concursul « VR Cinema sarbatoreste alaturi de Veranda Mall un an de la deschidere! » este organizat de ERBA Consulting and Distribution (denumita in continuare « Organizator ») cu sediul in Str. Calea Grivitei nr. 8-10, parter, Sector 1, Bucuresti, Romania, Nr.RC J40/17869/2008, RO 24627407, Tel: +4021 319 72 26; Fax: +4021 319 72 26, e-mail: office@erba.ro.

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

 

  1. LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina Facebook VR Cinema, aflata pe site-ul www.facebook.com.

 

  1. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul « VR Cinema sarbatoreste alaturi de Veranda Mall un an de la deschidere!  » se desfasoara in perioada 25 octombrie 2017 – 28 octombrie 2017.

Vor fi desemnati 12 castigatori ai unei invitatii duble la VR Cinema pana la data de 28 octombrie 2017 pana in ora 12.00 p.m.

Rezultatele vor fi afisate pe data de 28 octombrie 2017 pana in ora 12.00 p.m. pe pagina Facebook VR Cinema.

 

      4. INSCRIEREA IN CONCURS

Concursul « VR Cinema sarbatoreste alaturi de Veranda Mall un an de la deschidere!  »  se desfasoara exclusiv pe pagina Facebook VR Cinema de pe website-ul www.facebook.com .

Pentru a participa la concurs, participantii trebuie:

  • sa detina un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume / prenume reale, sau sa funizeze printr-un mesaj privat numele si prenumele reale asociate contului de utilizator facebook
  • sa acceseze pagina Facebook VR Cinema
  • sa se inscrie la concurs prin publicarea unui comentariu cu numele unui prieten cu care doreste să vina și ce pachet VR din oferta VR Cinema i se pare cel mai interesant  ca tema, pe Wall-ul paginii Facebook VR Cinema
  • lista pachetelor disponibile este afisata la http://thevrcinema.ro/wordpress/index.php/vizioneaza/

Sunt acceptate comentariile in masura in care textul respecta limitele decentei. Vor fi sterse comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta sau au un limbaj neadecvat. ERBA Consulting and Distribution isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a comentariilor ce nu respecta cerintele concursului. Prin inscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaza ca are varsta minima implinita de 14 ani si ca poate dovedi ulterior cu acte;

Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca ERBA Consulting and Distribution observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament.

ERBA Consulting and Distribution considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, ERBA Consulting and Distribution nu va considera respectiva participare valida.

 

5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Poate participa la acest concurs orice persoana fizica care are varsta minima implinita de 14 ani, indiferent de sex, nationalitate sau religie.

Prin exceptie de la cele mai sus prevazute, nu pot participa: angajatii firmei organizatoare precum si sotul/sotia si rudele de gradul I si II ale acestora.

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

Vor fi desemnati 12 castigatori pana la data de 28 octombrie 2017 pana in ora 12.00 p.m. Stabilirea câştigătorilor se va realiza de către Organizator, prin utilizarea serviciului random.org. Rezultatul concursului va fi anuntati pe pagina Facebook VR Cinema pe data de 28 octombrie 2017 pana in ora 12.00 p.m., urmand ca, ulterior, castigatorii sa ridice premiul de la sediul VR Cinema din Veranda Mall, Strada Ziduri Mosi nr.23, sector 2, Bucuresti.

Reprezentantul Organizatorului va afisa lista  castigatorilor pe pagina de Facebook VR Cinema pe data de 28 octombrie 2017 pana in ora 12.00 p.m.. Premiile concursului sunt acordate numai dupa intocmirea formalitatilor necesare de predare a premiului, respectiv verificarea identitatii castigatorilor si a varstei minime de participare la concurs.

Participantii minori (avand varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani neimpliniti) si/sau cei de cetatenie straina vor indeplini formalitatile de primire a premiului cu respectarea legislatiei romane in vigoare.

Daca persoana declarata castigatoare nu ridica premiul in termen de maximum 20 zile lucratoare de la data afisarii rezultatului concursului, premiul se va anula.

 

7. PREMII

Premiile acordate constau in : 12 invitatii pentru doua persoane la vizionarea unui pachet VR la VR Cinema din cadrul Veranda Mall.

In cadrul acestui  concurs, nu este posibila inlocuirea premiului constand intr-o invitatie pentru doua persoane la vizionarea unui pachet VR la VR Cinema din cadrul Veranda Mall prin contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

Premiul poate fi ridicat de castigatori de la sediul VR Cinema din Veranda Mall, Strada Ziduri Mosi nr.23, Sector 2, Bucuresti. Castigatorii trebuie sa faca dovada ca sunt cei din lista de persoane inscrise cu ajutorul unui act de identitate valabil.

Premiile va fi acordat castigatorului sub conditia ca acestia sa nu fie descalificati ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Premiul poate fi folosit imediat dupa preluare, in orele de functionare ale VR Cinema afisate pe site-ul www.thevrcinema.ro si pe pagina de facebook VR Cinema. .

 

8. AMANAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul  va putea fi amanat / intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe pagina Facebook VR Cinema.

 

9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul nu are ca scop strangerea si utilizarea datelor cu caracter personal in cadrul acestui concurs.

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

  • colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind contul personal de Facebook folosit pentru a valida inscrierea in concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, varsta, si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiilor stabilite prin acest Regulament.
  • stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate in legatura cu acest concurs.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.

Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei.

 

10. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet, sau a site-ului facebook.com.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica unor comentarii daca va considera ca acestea sunt licentioase sau indecente.

ERBA Consulting and Distribution SRL isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

ERBA Consulting and Distribution SRL isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea ERBA Consulting and Distribution SRL sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.

Organizatorul nu este raspunzator sub nici o forma pentru continutul generat si pentru utilizatorii inscrisi in acest concurs, ori pentru consecintele care decurg din acesta actiune.

 

11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil pe site-ul www.facebook.com pe pagina Facebook VR Cinema, la sectiunea “Notes” si pe www.erba.ro – sectiunea Noutati..

Participarea la acest concurs implica acceptarea irevocabila si neconditionata a prevederilor prezentului Regulament si obligativitatea respectarii acestora.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care se va impune acest lucru, cu conditia anuntarii modificarilor pe pagina Facebook VR Cinema aflat pe site-ul www.facebook.com. Modificarile/forma modificata a Regulamentului intra in vigoare numai dupa publicarea online.

Regulamentul Concursului este intocmit in conformitate cu legile din Romania.

In cazul nerespectarii prezentului regulament/concurs, premiile castigate nu se vor acorda.

 

12. CONTACT:

Pentru mai multe informatii referitoare la concurs va rugam sa ne scrieti la contact@thevrcinema.ro.
 

 

© 2023 Erba Consulting and Distribution S.R.L. All right reserved